CREA TU EMPRESA -B2B-

Síguenos en

 NOTICIAS DEL SECTOR / TIC
Outsourcing tecnol├▓gic, una manera d┬ĺestalviar diners i guanyar en competitivitat

Tant les empreses en creixement com les consolidades tard o d’hora necessitaran millorar els seus recursos en Tecnologies de la Informació i Comunicació que serveixen de suport als seus processos productius (centre de dades, correus, …). Per a moltes empreses això pot representar un autèntic mal de cap: per una banda són recursos vitals pel correcte funcionament del seu negoci, però per altra banda s’allunyen del seu focus de negoci i, sovint no disposen dels coneixements ni dels recursos tecnològics i humans necessaris.

Una solució recomanable en aquests casos és l’externalizació dels seus processos en tecnologies de la informació i comunicació, contractant els serveis a una empresa especialitzada. L’outosurcing TIC proporciona, entre d’altres beneficis:

  • Control de les despeses que implica la gestió de les infraestructures tecnològiques. Només es paga per aquells serveis que es contracten durant el temps contractat. Segons un estudi realitzat per IBM s’estima que a través de l’Outsourcing es pot aconseguir una reducció potencial entre un 20 i un 50% de les despeses destinades a tecnologia.
  • Si a més es decideix optar per la contractació de serveis en modalitat Cloud computing, es paga només per allò que es consumeix.
  • Millora de la qualitat dels serveis en disposar d’un soci tecnològic amb el que s’estableixen uns objectius de qualitat i serveis determinats. L’empresa té la garantia que el seu soci tecnològic li proporcionarà un servei eficient i de qualitat, sovint garantit per contracte (SLA).
  • L’empresa pot centrar els seus focus, temps i recursos en aquelles activitats que li aporten més valor afegit.
  • Major capacitat per adaptar-se ràpidament als canvis en el negoci, i una major agilitat per a prendre decisions
  • Disponibilitat continuada de personal qualificat. L’empresa no necessita contractar o dedicar personal per substituir les baixes o vacances dels gestors dels serveis TIC

 Externalitzar total o parcialment uns o altres serveis depèn exclusivament de les necessitats de l’empresa. Actualment tots els processos en la gestió de la informació són susceptibles de ser externalitzats: Aplicacions web, aplicacions de oficina, aplicacions de gestió,  infraestructures, centre de dades, etc..

Si tenim en compte totes les despeses que una Pyme pot tenir associades al manteniment de la seva informàtica (espai que ocupa, consum elèctric, adquisició equips i llicències, personal (parcial o total) per a la gestió i administració, etc..), podríem estar parlant d’una despesa entre 40.000€ (empresa amb 5 equips) i 90.0000€ (empresa amb 15 equips). Si l’estalvi potencial es entre un 20% i un 50% estem davant d’unes xifres considerables.

Recomanem que es comenci per la externalització parcial d’aquelles aplicacions o infraestructures que requereixin d’un manteniment i administració elevat (per exemple, correu electrònic, aplicacions web de comerç online,  etc..). 

De la mateixa manera que es delega el subministrament d’aigua, electricitat i telèfon a companyies especialitzades, moltes empreses externalitzen els serveis TIC per tal de poder concentrar tots els seus esforços i habilitats en allò que realment saben fer.


CASOS DE EXITO: Ver más...


BG Technology caso de Éxito 1:

BG Technology es el nuevo proveedor de servicios en Marketing On-line de J. Salvador (Productos y Accesorios de Peluquer├şa-Cosm├ętica, desde 1979). VER +

Copyright 2009 - 2018 BG Technology ® - Aviso legal - proyectos@dominio.es